Elektronik-kompendier mm.


Filer og materiale på denne side kan frit downloades til eget brug på
Teknisk Gymnasium Sønderjylland, eller bruges med kildeangivelse !
Files for private use only.  All files copyrighted By Valle Thorø.


   Arduino,   Busser,    Diagramtegning,    Digital Simulering,    Elektronik,   Flowchart,   GAL,   Komplekse tal,    LT-Spice,    Orcad,   Printlayout,     Varme,  

   Opdateret: 19-01-2024

Elektronik
Kompendier


mm.
 

Gates, Boolsk Algebra & Timing mm.


    Gates og Boolsk algebra
    Regneregler, Short form
    Boolske Opgaver
    Flip Flops ogTællere
    Gate Familier mm
    Timingsystemer med kondensatorer
    Talsystemer


GAL-Programmering        Design dine egne boolske kredse, tællere mm.

     Kompendium GAL-Programmering med WinCUPL
     Download programmet WinCUPL  .EXE-fil   ( Brug Serial # 60008009 )

    Se mere uddybende materiale om GAL  her

Operationsforstærker
 
     Elektriske signaler
     Operationforstærker-Kompendium
     Fasedrejning i RC og CR - led
     Fejl i Opamps
     Signalmanipulering
     Filtre
     dB og Bode_plot
     Relæspole ved ind- og udkobling
     Samtaleanlæg projekt

     Fasedrejning og komplekse tal i elektronik
     Complex Numbers 2023

Transistor

     Transistorer og transistor-forstærkere
     J-FET Transistorer
     MOSFET Transistorer
     MOSFET Transistorer @ Mekatronik
     Transistor-kredsløb mm.
     Audioforstærkere

Powersupply

     PowerSupply, Kompendium
     L200 Designers Guide

A/D-D/A konvertering

     A/D-D/A konvertering
 
     Ændring af intern reference i Arduino

Opto

     Optokomponenter
     Lys, Lysdioder og farvegengivelse


BUSSER

     Busser 
     USB til RS232 kommunikation


REMOTE

     Antenner og Radiobølger
     RF-ID
     Lyn og Elektronik

El-teori
 
     Thevenin / Norton kompendium,
     Formler og enheder for elektriske størrelser & Analogier til andre fysiske størrelser
     Statisk elektricitet


Varme, Temperaturmåling og Køling af elektronikkomponenter mm.

     Oplæg til projekt om Varme
     Om Varme   
     Black Body Radiation
     Køling af elektronik
     Temperaturmåling 
    
     Se evt. også 
     Jordens Energibalance, om stråling fra Solen og Jorden
     Varme-Isolering,   Om hvordan isolering virker

ORCAD 17.2

Flere af dokumenterne er
 baseret på ORCAD version 9.2 og 16.6

     ( Nuværende version er meget nyere, så dokumenterne er lidt gamle !! )

     ORCAD intro v16.6   PDF-Fil

     ORCAD Oversigter, - Tips&Trix

      Parametrisk analyse

      Signaltransmission og karakteristisk impedans  ( ny jan 2021 )

      Orcad Kompendium,Analog Simulering  Gammel
      Digital simulering med ORCAD v. 9.2

      Opret nye symboler og biblioteker
      Plot templates og Goal Function
      Simulering af transformere
      Spændingsstyrede generatorer og Switch
 
     Hent AVR.olb Det er et bibliotek til at tegne diagram af fx. Arduino328P uC.
     Biblioteket placeres i SPB_17.2 / tools / capture / library.
     Selve ATMEGA328P findes dog ikke i biblioteket, - men vælg i stedet en
     ATMega168-DIL28Small, og lav dens navn om til 328P på diagrammet.


LTSpice

Alternativ til ORCAD


Diagrammer er ikke så pæne som i ORCAD, - men så brug EasyEDA i stedet
 
     Download LTspice_XVII    fra Linear Technology
  
    LT_Spice Tutorial   ( Pdf ) / Valle
 
     Hent CD40XX-biblioteket og placer det rigtigt

     CD4000 biblioteksfiler    Pakket med 7-zip

    CD4000 biblioteksfiler     Pakket med Winrar

    Unzip fx til skrivebordet. Det giver en fil " CD4000.lib " og en mappe " CD4000 "

    Placer filen  "CD4000.lib"  i  C:\Users\username \ Documents \ LTspiceXVII \ lib \ sub

     og mappen  "CD4000"  i   C:\ Users \ username \ Documents \ LTspiceXVII \ lib \ sym

eller i nogle tilfælde ???

     Placer filen  "CD4000.lib"  i   C:\ Programmer \ LTC \ LTspiceXVII \ lib \ sub

     og mappen  "CD4000"  i      C:\ Programmer \ LTC \ LTspiceXVII \ lib \ sym


     Hent LTSpice kredsløbsfiler (7-Zip)  Udpak til mappen:  Documents > LTspiceXVII

GAL
Programmering


Et program til at designe sine
egne boolske kredse, tællere mm.

     Download programmet WinCUPL  .EXE   ( Brug Serial # 60008009 )
     Download programmet WinCUPL  .ZIP
     GAL Demo på nettet

     WinCUPL Devices, Liste, PDF
     WinCUPL_GAL     .PDF  Atmel WinCUPL User Manual

     Programmerbare Kredse Kompendium

     WinPlace

Digital simulering

WinLogiLab
     Download WinLogiLab  .Zip-fil fra programmørens hjemmeside.

     WinLogiLab Tutorial .PDF  /Valle

  
Diagramtegning     EasyEDA, Et rigtigt godt Diagram-tegneværktøj,
Arduino      Arduino
    
     Hent og installer Arduino IDE, til PC og æbleskrog

     Arduinos Hjemmeside

     Arduino Kompendium ( VT )

     Arduino-Kits, benforbindelser mm.

     Algoritmer, Løkkestrukturer, mm

     Betinget Compilering med #define, #if og #ifdef

     Datablad for    Uno     Mega

     Cheat Sheet

     Dot Matrix-display

     Debugvinduet og Seriel kommunikation

     EEPROM

     HC-12 Wireless Tutorial
  
     Udvidelse af I/O ( med 74HC595 & 74HC165 )

     Installation og drivere

     Konverter tal til Karakter-Array

     Keypad

     Kontaktprel & Debounce

     LCD-Intro og danske karakterer

     millis() i stedet for delay()

     Opgaver

    Port og Bit-manipulation
 
    Pseudokode og Flowchart,  ( og Nassi Shneiderman )

    Pininterrupt

    PWM med Timer1

    Seriel kommunikation og Debugvindue

    Sleep, Sæt Arduino i Sleep-Mode ( NY )

    Stand-Alone og ATMEGA328p - IC på Print / fumlebrædt

    Tegn og simuler Arduino med Tinkercad ( Fra H.C.Ørsted Gymnasiet )

    Tegn Arduino-kredsløb med Fritzing      Fritzing Homepage

    Timer-Interrupt

    Tips & Trix, og Brug af ekstern Editor

    Transducere, Diverse

    Vejecelle og HX711 Vejecelle-Forstærker
  
    Youtube Tutorials,       Jeremy Blum ,   Playliste

     Tutorials       Tronixstuff:     Arduino_Learning, PDF ( God ),  Ladyada,    

     Diagram & printudlæg
  
     Fritzing, Program til at tegne Shields + printudlæg
     Youtube film om do.SPRINT Layout

Printudlæg

Opsætning af printer

Lodning


     Hent komponentbibliotek til Sprint Printlayout. ( .zip ) 
     Udpakkes og Placeres i:  
     C: \ Brugere \ Delte filer \ Delte dokumenter \ Layout60 \ MAKROS

      Sprintlayout Kompendium   PDF Fra Nettet:  Til Version 6.0 !

      Video tutorial, Om brug af Sprint Layout  11:04
      Søg evt. på Youtube efter "Sprint Layout 6.0"

      Vejledning til printudlæg   ( VT )
 
      Opsætning af printeren HP Photosmart til printudlæg

      Lodning  Om, hvordan man lodder ( VT )

      Video om print-udlæg oven på et bitmap billede, 10:45  -  Sprint v. 5.0
 
Komplekse tal
      Noter til Komplekse tal
      Opgaver Nov 2011
      Komplexe tal i elektronik
     Hvorfor er der fasedrejning i en kondensator og i en spole ?

     Complex Numbers 2023

Flowchart


Mind-Map

Nassi Schneiderman


Gantt
 
     Pseudokode, Flow-chart & Nassi Shneiderman kompendie  / Valle

    Diagram designer v1.23  Gantt kort program, gratis, rimelig god !!
    Link til Diagram Designer hjemmeside
  
    Creately
    Mindmeister
    Edraw Mindmap, Freeware, også til Flowchart

    How to Draw a Flowchart , Tutorial
    Tutorial fra edrawsoft.com  

     Nassi Shneidermann Flowchart


    NS Tutorial

    Tidsplan-program:

    Gantt Designer

    Gantt Project